Web-13

ทำเว็บไซต์ขายข้าว

Task : Web Site

Creative direction : Sasitorn Jantalun

Executives : Wanitrod Pottarajarat

Visit Site : 

    โดยการออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ขายข้าว ได้เน้นออกแบบให้มีสไตล์ที่ถ่ายทอดถึงความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร โทนที่ใช้จะเป็นโทน ขาว ฟ้า เขียว เหลือง ในส่วนของเว็บไซต์นี้ ต้องการที่จะสื่อถึงความมั่งคั่งทางการเกษตรที่มี พันธุ์ข้าวดีๆ ให้คนไทยได้บริโภคอย่างทั่วถึง พร้อมมีระบบหลังบ้านในการปรับและแก้ไขได้ด้วยตนเอง ทำให้สะดวกในการเพิ่มและจัดการข้อมูลหรือ รูปภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

DESIGN

USABILITY

CREATIVITY

CONTENT

<<< BACK