คำว่า เว็บไซต์ จริงๆแล้วเขียนอย่างไรกันแน่

ถ้าลองสังเกตุจะพบว่า การเขียนคำศัพท์ ที่ต้องทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคำไอที มีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันมากมายหลายแบบและหลายๆคำที่เขียนมายังไม่ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้ เช่น Website ก็คงจะพบทั้งที่เขียน เวปไซท์, เวบไซต์, เว็บไซต์ หรือ เว็ปไซต์ เป็นต้น และคำอื่นๆ อีกมากมาย หากท่านไม่มั่นใจว่าต้องเขียนอย่างไร สำหรับคำว่าเว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน และเว็บไซต์ Thai Wikipedia น่าจะเป็นคำตอบที่ดี   คำศัพท์ คำที่มักเขียนผิด  คำที่ถูกต้อง Web  เว็ป, เวบ,เวป  เว็บ Web (site ) ไซท์,ไซด์  ไซต์ Website  เว็ปไซด์, เวบไซด์,เวปไซท์  เว็บไซต์   ที่มา:http://www.gotoknow.org/posts/295545