บริการอัพเดทข้อมูล

เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ด้วยบริการของทีมงานมืออาชีพ

บริการอัพเดตข้อมูล

Peed Digital Marketing

บริการอัพเดทข้อมูล สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ระบบของเรา เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ที่จะนำเสนอข้อมูลที่สำคัญบนหน้าเว็บไซต์ของท่าน ด้วยการบริการของทีมงานมืออาชีพ บริการการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 Package ให้ท่านเลือกใช้บริการ

ค่าบริการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์

S
3 เดือน
6,000 บาท
2,000/เดือน

M
6 เดือน
10,800 บาท
1,800/เดือน

L
1 ปี
18,000 บาท
1,500/เดือน

สิ่งที่จะได้รับ

 • Package 3 เดือน อัพเดทได้จำนวน 3 ครั้ง
 • Package 6 เดือน อัพเดทได้จำนวน 6 ครั้ง
 • Package 1 ปี อัพเดทได้จำนวน 12 ครั้ง
 • เนื้อหาในการอัพเดท 1 ครั้ง จำนวนเนื้อหา 5 หน้า A4 โดยตัวอักษรมีขนาด 14 Pixel และรูป 10 รูปภาพ
 • การตกแต่งรูปภาพรวมการใส่กรอบเหมือนกับดีไซน์กราฟฟิกเดิม ไม่รวมถึงการ Die cut และ Retouch รูปภาพ

ขั้นตอนการใช้บริการ/ดำเนินการ

 1. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลให้ทีมงานทางอีเมลฝ่ายขายที่ประสานงาน
 2. ลูกค้าชำระค่าบริการตาม Package ที่เลือกใช้งานและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการให้กับทีมงาน
 3. ทางทีมงานดำเนินการอัพเดทข้อมูลในระยะเวลา 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์–อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ทีมงานส่ง URL เว็บไซด์ให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คข้อมูลทางอีเมลตามวันและเวลานัด
 5. ทีมงานส่งอีเมลสรุปจำนวนครั้งการอัพเดทตาม Package ที่ท่านเลือกใช้บริการ
 6. ลูกค้าอีเมลคอนเฟิร์มรับงาน ถือเป็นการดำเนินการเรียบร้อยในแต่ละครั้ง

สนใจ!! บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์   042 3000 66